… over wat energieanalyse oplevert

Analyse

Ga energieverspilling te lijf en verlaag direct je energiekosten.

Aanpak

Realiseer blijvende energiebesparing, 10-20% is al gauw haalbaar.

...vijf slimme methodes voor energieanalyse

“In het voorjaar kregen we de cijfers van een sporthal onder ogen. Wat bleek? Een hoog en constant warmteverbruik. De reden: de isolatie van de boilerinstallatie was verwijderd op zoek naar een lekkage - en niet meer teruggeplaatst. Een verliespost van al gauw € 1.200,-. De teller stopte pas toen de isolatie weer aangebracht was.”

“Bij een kantoor bleek de elektraverbruik netjes het aanwezigheidspatroon van de gebruikers te volgen, ‘s nachts en in het weekend alles uit. De verwarming bleef echter 24/7 loeien! De reden: de gebruikers hadden 24/7 toegang en dan diende het wel warm genoeg te zijn. Toch maar gauw een overwerkschakeling laten installeren, terugverdientijd 1 maand. ‘s Nachts naar kantoor? Dat doe je toch niet als je vanaf elke locatie kunt inloggen!”

Testimonial #1 Designation

“Een kleine verlaging van de binnentemperatuur naar 19 °C bleek een groot effect te hebben: 90% besparing op het warmteverbruik in de maand september. Hoe kan dat?? Voorheen ging de vloerverwarming ‘s nachts al aan om ‘s morgens op tijd de ingestelde temperatuur van 21 °C te hebben. Met een overdag oplopende buitentemperatuur en een beetje zoninstraling werd het al snel te warm en sprong ‘s middags de koeling aan. Nu de basistemperatuur verlaagd is trad dat verschijnsel nauwelijks nog op met de spectaculaire energiebesparing als resultaat. En geen kou klachten!

    Wil je weten wat er te halen is met energieanalyse?

    Kom in actie en ga die hoge energiekosten te lijf. Energieanalyse verdient zich snel terug.

    …en realiseer directe energiekostenbesparing.

    “De kloof tussen berekende en werkelijke gebouwprestaties is een risico voor het rendement op investeringen in energiezuinige gebouwen.”