... over energie- en installatiemonitoring.

Monitoring

De eerste stap naar energiebesparing en verduurzaming

Oplossing

Monitoringsportal

De opzet van een portal hangt af van de grootte en complexiteit van het gebouw. Vraag advies voor een passende monitoringsoplossing. Heb je al een tool in gebruik? Geen probleem, we kijken welke aanvullingen zinvol zijn. Maatwerk dus. Snel inzicht en overzicht, modulaire opbouw, ook bij meerdere locaties.

Boven een bepaald energieverbruik is een Energieregistratie- en Bewakingssysteem (EBS) wettelijk verplicht.

Bij de opzet voor monitoring houden we hier vanzelfsprekend rekening mee en voldoe je aan deze verplichting en aan de bijbehorende rapportage-eisen.

Energiemanagement

Structurele en integrale energiezorg

Energiecijfers in één oogopslag, inkoopmeters, productiemeters (PV), tussenmeters (huurders).

Krijg waardevol inzicht in de energieprestaties, trends en benchmarkcijfers van je gebouw. Borging voor ESG-prestaties en certificeringen zoals BREEAM.

Ontvang terugkoppeling bij afwijkingen en advies over verbetermogelijkheden.

Aansturing van energiebesparende acties, check op de uitvoering.

Maatwerkrapportages energie en emissie’s.

 

Monitoring klimaatinstallaties

Integrale borging van de juiste werking van de binnenklimaatinstallaties en energieopwekking in gebouwen
 • Quick-scan huidige prestaties en toetsing aan ontwerpwaarden
 • Uitlezing GBS en monitoring op kritische factoren: temperaturen, drukken, draaiuren, energieverbruik
 • foutdetectie en diagnose
 • Verbetervoorstel met gerichte acties en  ondersteuning bij de implementatie
 • Vervolg monitoring van de prestaties via een toegankelijk dashboard
 • Advies bij gebouw- modificaties of vervangingsonderhoud
 • Periodieke rapportages van de installatieprestaties.

Monitoring bodem- energiesysteem / WKO​

Aanvullend voor gebouwen met een warmte/koude opslagsysteem (bodemenergie):

 • Quick-scan prestaties en toetsing aan onttrekkingsvergunning
 • Monitoring op kritische factoren: temperaturen, drukken, energieverbruik
 • Verbetering energiebalans en energie-efficiëntie
 • Aansturing onderhoudsactiviteiten
 • Advies bij modificaties
 • Kwartaal- en jaarrapportages.
 • Afstemming met de vergunningverlener (Provincie)

…naar energiecijfers die je wat vertellen.

“Veel problemen die zich voordoen met de energieprestaties en het comfort van gebouwen worden niet zozeer veroorzaakt door ongeschikte gebouwtechniek of een gebrekkig installatie-ontwerp, maar door het ontbreken van technische monitoring en energiezorg gedurende de gebruiksfase van het gebouw.”

Wil je:

…en ontvang de Best Practices in je mailbox

Je krijgt vervolgens regelmatig nieuwe tips en praktijkervaringen. Je kunt je altijd weer afmelden.