Verduurzaming


De route naar een duurzaam gebouw

… hoe ziet de aanpak voor mijn gebouw eruit?

Aanpak

Energiescan

Een energiescan geeft helderheid in de energiehuishouding en de relevante energiebesparende mogelijkheden, gebaseerd op het feitelijke energieverbruik. De resultaten uit de scan vormen onmisbare input voor het doeltreffend beheer van gebouw en installaties. Daarnaast zijn de resultaten richtinggevend voor verduurzamingsmaatregelen. Zo voorkom je overdimensionering en beperk je de investeringskosten.

De energiescan geeft je overzicht in de stand van nu en inzicht in de mogelijkheden voor morgen.

Renovatieplan of duurzaam onderhoudsplan?

De energiescan samen met de energie-ambitie leiden tot een doelgericht plan, de energieroutekaart. De invulling begint met het strategisch niveau (waar naar toe), vervolgens de tactisch uitwerking, (de optimale route, de financiën) en het operationeel niveau, (de aanpak). Met advies voor eenmalige renovatie of stapsgewijze aanpak via een duurzaam onderhoudsplan (DMJOP) wordt de route voor je uitgestippeld.

Maak de routekaart onderdeel van het strategische plan voor je gebouw.

 

Installatieadvies en projectmanagement

Voor de realisatie vertalen we de plannen in een technische uitwerking. Voor de bouwkundige uitwerking werken we samen met partners. We ondersteunen en ontzorgen bij de selectie van uitvoerende partijen en de projectbegeleiding tot en met oplevering en nazorg.

 

…de eerste stap naar een duurzamer gebouw

Situatie vóór verduurzaming

Traditionele TL-verlichting

Gasgestookte cv ketels

Ventilatie zonder wtw

Matige isolatie gebouwschil

Energieverbruik: 250 kWh/m2

 

 

Situatie ná……100% duurzaam

Ledverlichting

Verwarming met warmtepomp

Ventilatie mét wtw

Dak-, vloer en spouwisolatie

Energieverbruik: 77 kWh/m2
Eigen energie-opwek (PV): 53 kWh/m2

Netto energieverbruik: 24 kWh/m2*

*100% duurzaam met groene stroom.

Wil je:

…en ontvang de Best Practices in je mailbox

Je krijgt vervolgens regelmatig nieuwe tips en praktijkervaringen. Je kunt je altijd weer afmelden.