Installatiebeheer

Meer rendement uit je energiecentrale, realiseer een goed binnenklimaat

… hoe krijg ik mijn gebouwinstallatie optimaal presterend?

Aanpak

Technisch advies energiecentrale

 • Quick scan: toetsing ontwerp, functionele werking en efficiëntie van de energiecentrale en componenten als  warmtepomp, koelmachine, cv-ketel.
 • Advies (meerjaren)onderhoud en toetsing uitgevoerde onderhoudsactiviteiten
 • Periodieke monitoring van de installaties en prestatiebewaking op KPI’s.
 • Onderzoek en aanpak fouten, gebreken
 • Advies voor verbetermaatregelen en verduurzaming.

Technisch advies klimaatinstallaties

 • Quick scan: toetsing ontwerp, functionele werking en efficiëntie
 • Onderzoek en aanpak klimaatklachten, geluidklachten, tochtklachten
 • Periodieke monitoring en prestatiebewaking
 • Realiseer een comfortabel binnenklimaat, blijf klachten en storingen vóór. 
 • Toepassing warmteterugwinning en andere energiebesparende maatregelen
 • Advies bij verbouwing en verduurzaming.

Onderhoud- en installatiemanagement

 • Check op uitvoering onderhoud
 • Advies bij modificaties
 • Sourcing onderhoudsactiviteiten
 • Beoordeling meerjaren onderhoudsplan
 • Second opinion bij verbeterplannen en adviezen van derden
 • Check op verplichte keuringen
 • Toetsing op veranderende wetgeving, waaronder EPBD III, straks -IV en de eisen aan gebouwautomatisering (per 2026)
 • Borging van prestaties van installaties.

 

… naar lagere kosten en tevreden gebruikers

 

Wil je:

…en ontvang de Best Practices in je mailbox

Je krijgt vervolgens regelmatig nieuwe tips en praktijkervaringen. Je kunt je altijd weer afmelden.