Installatiebeheer

Haal meer uit je energiecentrale en realiseer een goed binnenklimaat

… hoe krijg ik mijn gebouwinstallatie optimaal presterend?

Aanpak

Technisch advies energiecentrale

 • Quick scan: toetsing ontwerp, functionele werking en efficiëntie van de energiecentrale en componenten als  warmtepomp, koelmachine, cv-ketel.
 • Advies (meerjaren)onderhoud en toetsing onderhoudsactiviteiten
 • Onderzoek en aanpak fouten, gebreken
 • Advies voor verbetermaatregelen en verduurzaming.

 

Technisch advies klimaatinstallaties

 • Quick scan: toetsing ontwerp, functionele werking en efficiëntie
 • Onderzoek en aanpak klimaatklachten, geluidklachten, tochtklachten
 • Onderzoek en aanpak installatiefouten en gebreken
 • Toepassing warmteterugwinning en andere energiebesparende maatregelen
 • Advies bij verbouwing en modificaties
 • Ventilatietoets i.v.m. Covid.

 

Bodemenergiesysteem /
WKO

 • Quick-scan prestaties en toetsing aan onttrekkingsvergunning
 • Monitoring op kritische factoren: temperaturen, drukken, energieverbruik
 • Verbetering energiebalans en energie-efficiëntie
 • Aansturing onderhoudsactiviteiten
 • Kwartaal- en jaarrapportages.

… naar lagere kosten en tevreden gebruikers

 

 

Zet je gebouw in de lift!

 

Wil je:

…en ontvang de Best Practices in je mailbox

Je krijgt vervolgens regelmatig een mail met nieuwe tips en praktijkervaringen. Je kunt je altijd weer afmelden.